مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

دریافت

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی

جزئیات و دریافت

 

 مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

  توضیحات محصول :مسائل سیاسی و اقتصادي  جهان سوم(بخش اول)کتاب های
خلاصه منابع رشته علوم سیاسی  به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای
کنکوریها

فصل اول :مسائل سیاسی و
اقتصادي جهان سوم 
  اصطلاح جهان سوم طی چند
دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین براي گروه بزرگی از کشورهاي جهان
( شامل بیشتر کشورهاي آفریقا – آمریکاي لاتین و آسیا ) بوده
است .

با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و
مفهومی متغیر و در عین حال  مبهم داشته و در واقع محملی براي تعریفها و تفسیرهاي متفاوت درباره
این دسته از کشورها و عنوانی براي ذکر مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادي – اجتماعی
– هسیاسی و غیر آنها بوده است . شاید مهمترین علت کار برد وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع
معنایی آن باشد .  گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد –
جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوي به نام آلفرد سووي ( Alfred sauvy) این
اصطلاح را به منظور طبقه بندي آن دسته از کشورهاي جهان که از دو بلوك سیاسی
–  نظامی و اقتصادي آن زمان ( بلوك شرق و غرب
) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ
نیز این اصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروي سوم
و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد
. این موضوع که اصطلاح جهان سوم – و دیگر اصطلاحات متصف به
سوم – ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امري  اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معناي این
اصطلاح را روشن کند .

پس در این خصوص 
باید به دو موضوع اشاره کرد : نخست اینکه کشور فرانسه از
همان ابتداي تشکیل بلوك بندي جهانی پس از جنگ  جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( به ویژه نسبت به
اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره به نوعی تمایل خود را به استقلال از این بلوك بندي نشان
میداد . به کار گیري اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سوي فرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود .
دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه  طولانیتري هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( 1789 ) بر
میگردد . اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معناي
آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادي با معناي  جهان سوم در جهان امروز داشت .

قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه
رشد شهري ( بورژوازي ) در مقابل دو طبقه 
بالاي آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف
بود و در سالهاي اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که  از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی (
دربار و کلیسا ) حکومت سوم مینامید.

سیریل ادوین بلک نیز این
چهار مرحله را براي نوسازي بر میشمرد : 
 -1 ظهور نوگرایی و جنگ با سنت 
 -2 پیروزي نوگرایی و ایجاد رهبري طرفدار نوگرایی 

 -3 تحول عظیم اقتصادي و اجتماعی 
 -4 یکپارچگی جامعه «16» مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش
اول) 
  مهمترین انتقادي که بر این دسته از تعاریف نوسازي وارد شده
این است که آنها استنباط خاصی را که خود از مراحل تحول جوامع غربی داشته اند به سادگی به همۀ جوامع دیگر
تعمیم دادهاند .  نحله ساختارگراي مکتب نوسازي بر تفکیک مشخصات جامعه مدرن از
جامعه سنتی تأکید کرده ، فرایند حرکت به وضعیت نوین را در زمینههاي مختلف اقتصادي ، اجتماعی ،
فرهنگی و روانی ذکر میکند . مثلاً تالکوت پارسونز مفهوم متغیرهاي الگویی را براي توضیح نوسازي به کار گرفته است .
منظور از متغیرهاي الگویی این است که در جریان نوسازي گونه اي از رفتارها یا وضعیتها به گونهاي دیگر تبدیل می شود
.

مجموعه تست
1 – معیار ارسطو در تقسیم نظامهاي سیاسی به دو نوع مطلوب و
منحرف چیست ؟ 
 -1 عدالت یا مصلحت عمومی -2 عدالت یا قانون موضوعه 

 -3 عدالت یا رفاه شهروندان -4 عدالت یا عرف اجتماعی 

 -2 نظریۀ نظم خود انگیخته در جامعه و سیاست توسط کدام
فیلسوف سیاسی ارائه شده است ؟ 
 -1 رابرت نوزیک -2 یورگن هابرماس 

 -3 فریدریش هایک -4 آیزایابرلین 
3 – فلسفۀ سیاسی کارل پوپر چه نوع دولت و نظام سیاسی را
توصیه میکند ؟ 
 -1 دولت حداقلی و حمایت گر -2 دولت لیبرال و مداخله
گر 
 -3 دولت لیبرال و حداقلی -4 دولت دموکراتیک و حمایتگر 

 -4 مهمترین تغییر تئوریک لنین درباره نظریۀ انقلاب
مارکیستی طرح نظریه اي دربارة ….. بود . 
 -1 انقلاب روستائیان -2 انقلاب کارگران 

 -3 وقوع انقلاب در کشورهاي عقب ماندة جهان -4 وقوع
انقلاب در کشورهاي صنعتی پیشرفته 
5 – دو مبناي انسان شناختی در فلسفۀ سیاسی محافظه کاران
کدامند ؟ 
 -1 آزادي انسانها و برابري عقل انسان -2 نا برابري
انسانها و بدبینی به عقل انسان 
 -3 برابري انسانها و بدبینی به عقل انسان -4 نا
برابري انسانها و اعتماد به عقل انسان 
6 – کدام نوع حکومت یکی از حکومتهاي خوب و مورد نظر ارسطو
است ؟ 
 -1 تیترانی -2 الیگارشی -3 دموکراسی -4 آریستوکراسی 

 7 – روش کار ماکیاول در کتابهاي شهریار و گفتارها
چیست ؟ 
 -1 استناد به تاریخ و عبرت آموزي عملی -2 تحلیل جامعه
شناختی اندیشۀ سیاسی 
 -3 تحلیل فلسفی اندیشۀ سیاسی -4 استناد به قوانین
فلسفۀ تاریخ 
 8 – کدام گروه در برگیرندة نام متفکران محافظه کار
سدة بیستم است ؟ 
 -1 آیزایابرلین مایکل اوکشات هاناآرنت -2 مایکل
اوکشات – لئواشتراوس – اورتگایی گاست 
 -3 فریدریش هایک – جان راولز – مرج سانتیانا -4
امانوئل والرشتاین – موریس مولوپونتی – کارل بارت « 164» مسائل سیاسی و اقتصادي
جهان سوم(بخش اول) 
 
 9 – مکتب فرانکفورت بنیانگزار کدام نظریه است ؟ 

 -1 مارکیسم ارتدکس -2 ساختار گرایی -3 انتقادي -4
نئولیبرالیسم 
 10 – فلسفۀ سیاسی ژان ژاك روسو از کدام نهضت ادبی و
فلسفی مایه گرفته است ؟ 
 -1 دادائیسم -2 رمانتیسم -3 کلاسیسم -4 نئوکلاسیسم

پاسخ مجموعه تست بخش دوم 
 
1- گزینه (3) صحیح است. 
2- گزینه (3) صحیح است. 
3- گزینه (3) صحیح است. 
4- گزینه (3) صحیح است. 
5- گزینه (2) صحیح است. 
6- گزینه (4) صحیح است. 
7- گزینه (1) صحیح است. 
8- گزینه (2) صحیح است. 
9- گزینه (3) صحیح است. 
10- گزینه (2) صحیح است. 

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی
تعداد مشاهده:
109
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 218

حجم فایل:20,510
کیلوبایت

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF سایز:20.0 mb تعداد صفحه:218

برچسب ها:
دانلود مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) رشته علوم سیاسی دانلود مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) رشته علوم سیاسی دانلود مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) رشته علوم سیاسی اصطلاح جهان سوم رشد شهري بورژوازي انقل

به اشتراک بگذارید:

 • طرح توجیهی تولید ظروف يكبار مصرف كاغذی

  طرح توجیهی تولید ظروف يكبار مصرف كاغذی دریافت طرح توجیهی تولید ظروف يكبار مصرف كاغذی دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید ظروف يكبار مصرف كاغذی که توسط کارشناسان متخصص…

 • گزارش کارآموزی پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف

  گزارش کارآموزی پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف دریافت گزارش کارآموزی پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت مقدمه :علائم و نشانه ها از بدو خلقت در اشکال مختلف تصویری…

 • نقشه بخش های شهرستان شفت

  نقشه بخش های شهرستان شفت دریافت نقشه بخش های شهرستان شفت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…

 • پاورپوینت شناخت معماری باروک

  پاورپوینت شناخت معماری باروک دریافت پاورپوینت شناخت معماری باروک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت معماری باروک،با فرمت ppt و در 56 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :عوامل ناپايدار و…

 • پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل

  پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل دریافت پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی سیستم های سوپر پنل،با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجن

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجن دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجن دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بروجن (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian:…

 • تحقیق درباره دفاع مقدس

  تحقیق درباره دفاع مقدس دریافت تحقیق درباره دفاع مقدس دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:شهيد عبدالحسين باري در سال 1335 در خانواده اي مذهبي و روحاني متولّد مي شود اوّلين آموخته…

 • تحقیق اقتصاد نفت

  تحقیق اقتصاد نفت دریافت تحقیق اقتصاد نفت دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اقتصاد نفت،در قالب Word و در 26 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :  بازارهاي جهاني نفت و گاز…

 • پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان پایه دوازدهم

  پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان پایه دوازدهم دریافت پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان پایه دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع ریدینگ درس اول زبان ،در قالب ppt و…

 • تحقیق در مورد بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقت

  تحقیق در مورد بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقت دریافت تحقیق در مورد بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد…

 • پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

  پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) دریافت پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن پرسشنامه:بي ترديد يكي از رايج…

 • بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

  بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی دریافت بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت چکیده:یک تحقیق کاربردی…

 • شیپ فایل شهرستان های استان گیلان

  شیپ فایل شهرستان های استان گیلان دریافت شیپ فایل شهرستان های استان گیلان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی شهرستان ها استان گیلانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • تحقیق بررسی و آشنایی با معماری صدر مسیحیت

  تحقیق بررسی و آشنایی با معماری صدر مسیحیت دریافت تحقیق بررسی و آشنایی با معماری صدر مسیحیت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معماری صدر مسیحیت،در قالب doc و در 18…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدمات شبکه

  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدمات شبکه دریافت گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدمات شبکه دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه…

 • پاورپوینت فرهنگ در معماری

  پاورپوینت فرهنگ در معماری دریافت پاورپوینت فرهنگ در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فرهنگ در معماری،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :تعریف فرهنگاولين كاربرد…

 • تحقیق در مورد تهويه ساختمان (تميز كردن كانالها)

  تحقیق در مورد تهويه ساختمان (تميز كردن كانالها) دریافت تحقیق در مورد تهويه ساختمان (تميز كردن كانالها) دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:    اهميت كيفيت هواي داخل ساختمان مطالعه آلودگي محيطهاي بسته…

 • مقایسه نتایج تنظیم کنترل کننده PID به کمک الگوریتم های بهینه سازی PSO و GA برای سیستم AVR

  مقایسه نتایج تنظیم کنترل کننده PID به کمک الگوریتم های بهینه سازی PSO و GA برای سیستم AVR دریافت مقایسه نتایج تنظیم کنترل کننده PID به کمک الگوریتم های بهینه سازی PSO و GA برای سیستم AVR دسته بندي :…

 • پروپوزال رشته مدیریت صنعتی (گرایش تولید)

  پروپوزال رشته مدیریت صنعتی (گرایش تولید) دریافت پروپوزال رشته مدیریت صنعتی (گرایش تولید) دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مدیریت صنعتی (گرایش تولید)، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک…

 • پاورپوینت مدیریت کیفیت T.Q.M

  پاورپوینت مدیریت کیفیت T.Q.M دریافت پاورپوینت مدیریت کیفیت T.Q.M دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت کیفیت T.Q.M،در قالب ppt و در 9 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت : این فایل با فرمت power…

 • مجموعه تم پاورپوینت مدیریت

  مجموعه تم پاورپوینت مدیریت دریافت مجموعه تم پاورپوینت مدیریت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای مدیریتقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال،…

 • پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی

  پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی دریافت پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و تشکیلات کارگاهی،با فرمت ppt و در 201 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود

  پاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود دسته بندي : علوم پایه » ریاضی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود،در…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان کوهرنگ

  نقشه ی جهت شیب شهرستان کوهرنگ دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان کوهرنگ دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کوهرنگ (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)نقشه ی جهت، 8 جهت…

 • پاورپوینت فروشگاه اینترنتی

  پاورپوینت فروشگاه اینترنتی دریافت پاورپوینت فروشگاه اینترنتی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت مقدمه:با ایجاد فروشگاه اینترنتی، تبلیغ و اطلاعات كامل محصولات یك شرکت به نمایش در می آید و مشتری با داشتن…

 • پاورپوینت در مورد بیش فعالی

  پاورپوینت در مورد بیش فعالی دریافت پاورپوینت در مورد بیش فعالی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت بیش فعالی، عبارتست از اختلالی رشدی در توجه، کنترل تکانش، بیقراری و هدایت رفتار که به…

 • تحقیق سيماي جمعيت كشور

  تحقیق سيماي جمعيت كشور دریافت تحقیق سيماي جمعيت كشور دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  سيماي جمعيت كشور،در قالب Word و در 6 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :در قالب…

 • پاورپوینت تحليل یک دانشكده معماري

  پاورپوینت تحليل یک دانشكده معماري دریافت پاورپوینت تحليل یک دانشكده معماري دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحليل یک دانشكده معماري،با فرمت ppt و در 61 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق دره نيل

  تحقیق دره نيل دریافت تحقیق دره نيل دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع دره نيل،در قالب Word و در 24 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :همينكه دره نيل را…

 • تحقیق بررسی تحليل روسازي انعطاف پذير

  تحقیق بررسی تحليل روسازي انعطاف پذير دریافت تحقیق بررسی تحليل روسازي انعطاف پذير دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:   تحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت…

 • تحقیق بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل

  تحقیق بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل دریافت تحقیق بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي مقايسه…

 • پاورپوینت مبحث اندازه سطح ریاضی سوم دبستان

  پاورپوینت مبحث اندازه سطح ریاضی سوم دبستان دریافت پاورپوینت مبحث اندازه سطح ریاضی سوم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع مبحث اندازه سطح ریاضی ،در قالب…

 • بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

  بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران دریافت بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم…

 • پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، ن

  پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، ن دریافت پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، ن دسته بندي : فنی و مهندسی »…

 • پاورپوینت مدرسه باهاوس

  پاورپوینت مدرسه باهاوس دریافت پاورپوینت مدرسه باهاوس دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدرسه باهاوس،با فرمت ppt و در 85 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :باهاوس: مدرسه‌اي كه يك مكتب معماري شدباهاوس…